Welkom

 op de site van Sensitief Coachen!
 
Afbeelding invoegen

Bij Sensitief Coachen kunt u terecht voor:
  • Opvoedingsondersteuning, pedagogisch advies en trainingen voor kinderen en jongeren en hun ouders/verzorgers.
  • Onderwijsondersteuning voor leerlingen met een Cluster 4 indicatie binnen het reguliere basisonderwijs, praktijkonderwijs, VMBO en MBO.
  • Coaching en training aan leerkrachten/docenten: In het kader van Passend Onderwijs kunnen er handelingsadviezen gegeven worden op het gebied van: omgaan met de onderwijsbehoeften van leerlingen met autisme, PDD-NOS, AD(H)D, ODD, selectief mutisme.
  • Trainingen voor professionals en ouders: rouw- en verliesverwerking bij jongeren met een verstandelijke beperking, Sensitief Coachen bij kinderen met gedrag- en leerproblematiek, autisme en rouw- en verliesverwerking bij kinderen.
 
Opvoeden is een natuurlijk handelen dat zich afspeelt tussen een ouder en een kind. Opvoeden gebeurt op basis van een relatie tussen mensen. Het is een relationeel proces waarvan de effecten het hele leven lang voelbaar zijn.  

Soms gaat opvoeden niet vanzelf. Opvoeden in een snel veranderende maatschappij is niet altijd gemakkelijk. Het doet een beroep op de vaardigheden van de ouder. Een ouder kan bij opvoedingsvragen hulp zoeken bij familie, vrienden, internet en literatuur. Soms kan het antwoord op de opvoedingsvraag daar gevonden worden. Maar de ouder kan ook onzeker worden door de tegenstrijdige informatiestromen. En dan kan het fijn zijn als een objectieve partij, de pedagoog, samen met u en uw kind(eren) naar de hulpvraag gaat kijken. 
 
Maar ook voor leerkrachten en begeleiders is er binnen het onderwijs een en ander veranderd met de komst van Passend Onderwijs. Er wordt veel gevraagd van de leerkrachten in het kader van differentiatie en adaptief onderwijs. Door Passend Onderwijs kunnen meer kinderen en jongeren langer in het reguliere onderwijs blijven. Dat betekent ook tegelijkertijd dat er nogal wat van de leerkrachten wordt gevraagd. Daarom kijken wij bij Sensitief Coachen niet alleen naar de hulpvraag en onderwijsbehoefte van de leerling, maar ook naar de mogelijke hulpvragen van de leerkracht en ouders.
 
Passend Onderwijs stopt dus niet bij de leerling. Het is een proces waarin de leerkracht, ouder en kind/jongere samenwerken om een zo goed mogelijke manier te vinden van onderwijs voor het kind. Met passende ondersteuning aan de individuele leerling en coaching en ondersteuning aan de leerkracht kan de leerling toch een plek krijgen en zijn/haar eigen talenten ontwikkelen.
 

Alle gedrag is communicatie (Watzlawick) 

Wij proberen u als ouder of professional inzicht te geven in het gedrag van het kind en in uw eigen gedrag. Soms ontstaan opvoedingsproblemen of gedragsproblemen door iets wat onbewust in stand wordt gehouden. Er is vaak een heldere verklaring te vinden voor het gedrag of de ontstane situatie en in de meeste gevallen is de oplossing binnen handbereik. Wij kunnen u voorzien van informatie en geven uitleg over de ontwikkeling van het kind. Deze informatie kan worden omgezet in praktisch handvatten voor de praktijk (de thuissituatie of onderwijscontext). Want wanneer u als ouder of als professional meer kennis krijgt over de ontwikkeling van het kind en het gedrag begrijpt, kunt u als ouder of professional sensitiever worden voor de signalen die uw kind geeft en uw handelen daarop afstemmen.